Kontrola placu zabaw

Bezpieczne place zabaw

Często zdarza się, że o bezpieczeństwo placów zabaw dbają rodzice. W dużych miastach można napotkać sytuacje, w których właśnie rodzice zasiadają w radach osiedli lub zgłaszają obywatelskie wnioski.

Właśnie w takiej formie aktywizacji bowiem najłatwiej jest załatwić sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci. Najlepszym rozwiązaniem jest takie, w którym rodzice zauważają potrzeby i podejmują realne środki mające na celu zmianę sytuacji. Idealnie w ten opis wpisuje się bezpieczeństwo podczas zabawy na placu zabaw. Kontrola placu zabaw to bez wątpienia coś ważnego, zwłaszcza jeżeli w danym miejscu bawi się duża ilość dzieci, a same urządzenia są często eksploatowane. Co prawda badanie sprawności danego placu powinno być oczywiste dla osób zarządzających, lecz zawsze można wziąć sprawy w swoje ręce i zgłaszać okresowo wnioski, które będą zmierzać do poprawy bezpieczeństwa.

Dlaczego jest to istotne?

Kontrola placów zabaw bez wątpienia jest bardzo ważna. Kiedy plac zabaw jest bardzo mocno eksploatowany, może zdarzyć się sytuacja, w której coś przestanie działać jak należy. Pierwsze oznaki takiego stanu rzeczy mogą być zaniechane, ale samo w sobie może prowadzić to do poważniejszych usterek, a co za tym idzie- także do tragedii. Projekt placu zabaw może być wykonany bardzo dobrze- podobnie zresztą samo wykonanie obiektu. Ekspolatacja i jego realny stan techniczny to już zupełnie co innego. Istnieje na rynku wiele firm, które zajmują się kontrolowaniem sprawności różnego rodzaju obiektów- takze placów zabaw. Kontrola nie kosztuje wiele- zwłaszcza, jeżeli jest to finansowane z funduszu osiedla. Kontrole możliwe są częściej, niż w przewidzianych umownie terminach, dlatego często nie warto ryzykować. Wszystko oczywiście zależy od konkretnej sytuacji i od konkretnego placu zabaw.

Jak można działać?

Działania są bardzo proste. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Przeglądy placów zabaw mogą być wykonywane między innymi właśnie z inicjatywy rady osiedla. W takim wypadku wniosek najlepiej uzasadnić. Ważne by było by uzasadnienie było przekonujące i wskazujące jasno na potrzebę przeprowadzenia kontroli. Pod wnioskiem powinno zebrać się jak największą ilość podpisów, co także będzie wpływało na jego pozytywne rozpatrzenie.