sprawy spadkowe Łódź

Czym się zajmuje radca prawny?

Radca prawny to osoba, która ukończyła magisterskie studia prawnicze oraz odbyła aplikację radcowską w Polsce, a także złożyła egzamin radcowski. Ogólnie mówiąc, zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej, udzielanie porad, konsultacji, a także reprezentowanie przed sądem.

Radca prawny- jakimi sprawami się zajmuje?

Zakres spraw, jakimi zajmuje się radca prawny, jest wciąż poszerzany. Aktualnie zajmuje się m.in. wszelkimi sprawami administracyjnymi, cywilnymi, rodzinnymi. Udziela porad, a także reprezentuje swojego klienta w sądzie lub innych instytucjach państwowych. Do zadań radcy zalicza się również reprezentowanie w sprawach majątkowych, ubezpieczeniowych, a także obsługa prawna przedsiębiorstw. Obsługując przedsiębiorców, radcy zajmują się przygotowywaniem i negocjacją umów, sporządzaniem opinii prawnych, regulaminów, pism procesowych oraz reprezentowaniem w sądzie swoich klientów.

Do radcy prawnego ze śmiałością można udać się w sprawach rodzinnych, czyli rozwodach i innych sprawach z tym związanych. Poza tym w sytuacjach np. uszkodzenia ciała, odzyskania należności, a także w kwestiach prawa pracy także można zwrócić się do radcy. To jeszcze nie koniec zadań radcy prawnego- bez obaw można powierzyć radcy sprawy spadkowe Łódź, Warszawa i inne duże miasta, w których wiele osób miewa problemy ze sprawami spadkowymi, które przede wszystkim wynikają z nieznajomości prawa. Dlatego najlepiej udać się po pomoc do prawnika. Aby znaleźć pomoc prawną w sprawach spadkowych, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową Google np. sprawy spadkowe Łódź, a ofert pomocy prawnej będzie wiele.

Czym różni się praca radcy prawnego od pracy adwokata?

Tak naprawdę kompetencje i uprawnienia obydwu specjalności niewiele się różnią. Radcy prawnemu podobnie jak adwokatowi przysługuje zwyczajowy tytuł „mecenas”. Od niedawna radca prawny może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, lecz jedynie, jeśli jest zatrudniony u konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast adwokaci mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Z punktu widzenia przeciętnego człowieka nie ma różnicy pomiędzy radcą prawnym a adwokatem. Nie każdy zna kompetencje tych dwóch zawodów, lecz bez obaw można się zwrócić do radcy prawnego lub adwokata, jeśli mamy jakieś problemy z prawem cywilnym, rodzinnym, administracyjnym czy nierozwiązane sprawy spadkowe Łódź i inne duże miasta w Polsce są dobrym kierunkiem, gdzie można szukać pomocy prawnej, zarówno od adwokata, jak i radcy prawnego.