ocieplenia dachu

Czym jest tzw. dach ciepły?

Konstrukcja dachu musi uwzględniać wiele kwestii związanych z wytrzymałością i własnościami użytkowymi budynku. Liczy się odpowiednia konstrukcja więźby dachowej, która utrzyma ciężar pokrycia, rodzaj wybranego materiału oraz jego wygląd i trwałość. Ważne będzie również to, czy poszczególne elementy nie wpłyną negatywnie na koszty eksploatacji budynku. Żeby zmniejszyć wydatki na utrzymanie obiektu, wskazane jest wykonanie tzw. ciepłego dachu.

Konstrukcja dachu a straty ciepła

Rozważania nad wyborem odpowiedniego dachu zwykle koncentrują się nad znalezieniem pokrycia dachowego, które z jednej strony będzie zapewniało odpowiednie walory estetyczne, z drugiej będzie stosunkowo proste w montażu i trwałe, a jego koszt zmieści się w określonym przedziale cenowym. To zrozumiałe, bo zarówno konstrukcja dachu, jak i zastosowane pokrycie dachowe, w dużym stopniu wpływają na to, jak prezentuje się budynek. Trwałość pokrycia określa, jak długo będzie ono spełniać swoją funkcję zabezpieczania przed warunkami atmosferycznymi i hałasem. Stopień skomplikowania czynności niezbędnych do ułożenia pokrycia to z kolei termin, w jakim dach może zostać ukończony i często liczba newralgicznych obszarów, w których trzeba wystrzegać się błędów wykonawczych. Dach to jednak też element, który w dużej mierze może odpowiadać za energooszczędność budynku.

Dach bardzo często przesądza o tym, jak kosztowne będzie ogrzewanie domu. W zależności od konstrukcji obiektu i typu dachu może on odpowiadać za nawet 30% całkowitej utraty energii. Dlatego przy wyborze rodzaju pokrycia ważne jest odpowiednie dobranie rodzaju termoizolacji, jaka zostanie zamontowana na dachu. Chodzi tu zarówno o dobór materiału izolacyjnego, jak i sposób jego montażu. Prawidłowe połączenie wszystkich elementów i montaż zapewniający unikanie wszelkich nieszczelności i mostków cieplnych pozwala na wykonanie tzw. ciepłego dachu, który może znacząco zredukować wydatki na ogrzewanie – wyjaśnia ekspert z firmy Dachlux, która zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych pokryć dachowych.

Przy wyborze właściwego materiału izolacyjnego jednym z podstawowych parametrów, jakie należy brać pod uwagę, jest tzw. współczynnik przenikania ciepła U. Jest on określany dla całej konstrukcji dachowej i oznacza całkowity dopuszczalny poziom jego utraty. Wpływ na jego wysokość ma typu dachu. Duża powierzchnia pokrycia oznacza większe ryzyko strat, ponieważ na poddaszu gromadzi się najwięcej ciepłego powietrza dostarczanego przez system ogrzewania zamontowany w budynku. Ze względu na różnicę ciśnień między ogrzanym powietrzem znajdującym się w środku a powietrzem atmosferycznym na zewnątrz wszelkie szczeliny powodują bardzo szybką jego ucieczkę.

By zapewnić właściwą termoizolację i uzyskać efekt ciepłego dachu należy wybrać materiał o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ (lambda). Konieczne będzie również jego prawidłowe zamontowanie, tak by nie powstawały ani mostki termiczne, ani szczeliny w elementach konstrukcji pokrycia dachowego, np. przerwy w folii paroizolacyjnej czy deskowaniu.

Jakich materiałów termoizolacyjnych można użyć do ocieplenia dachu?

Podstawowe materiały termoizolacyjne wykorzystywane do ocieplania dachów to wełna mineralna, styropian oraz płyty poliuretanowe, a w niektórych przypadkach także pianki lub granulaty. Wełna mineralna jest najpopularniejszym materiałem używanym do izolowania pokryć dachowych. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i jest produkowana zarówno w postaci elastycznych mat, jak i sztywnych płyt. Wielką zaletą wełny mineralnej jako termoizolacji do dachów jest też odporność na działanie wody. Choć zmoczona wełna traci swoje własności termoizolacyjne, to działanie wody nie uszkadza materiału i po wyschnięciu może on dalej pełnić swoją funkcję. Nie jest również podatna na rozwój grzybów i pleśni, a jej struktura oznacza się dobrą paroprzepuszczalnością. Plusem jest również dobre tłumienie dźwięków, a także wysoka odporność na ogień. Liczy się również niewielka masa materiału, a przede wszystkim możliwość łatwej instalacji.

Popularnym materiałem termoizolacyjnym jest również styropian. Poza niskim przewodzeniem ciepła wynikającym z jego struktury, czyli działających jako znakomity izolator pęcherzyków powietrza uwięzionych w polistyrenie styropian jest bardzo lekki, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji dachu. Plusem jest również niewielka nasiąkliwość oraz wytrzymałość mechaniczna i stałość wymiarów. Pewnym ograniczeniem w jego stosowaniu może być konieczność dość mozolnego docinania sztywnych płyt na potrzebny wymiar.

Płyty poliuretanowe są wykorzystywane podobnie jak wełna czy styropian. Choć mają dobre parametry termoizolacyjne, to ich wadą jest wyższa cena, przez co korzysta się z nich rzadziej. Docieplenia dachów w postaci pianek czy granulatów stosuje się najczęściej przy izolowaniu starszych budynków. Pianka jest nastrzykiwana zwykle na wewnętrzną powierzchnię dachów skośnych, a granulaty wykorzystuje się zazwyczaj przy wentylowanych dachach płaskich.

W jaki sposób wykonuje się termoizolację dachu?

Przy wyborze sposobu termoizolowania dachu ważna jest metoda układania ocieplenia. W przypadku dachów skośnych najczęściej stosuje się technikę podkrokwiową. W tym przypadku materiał izolacyjny jest mocowany od wewnętrznej strony dachu, już po wykonaniu wszystkich prac związanych z układaniem pokrycia. Termoizolacja jest układana w dwóch warstwach, tak by łączenia między poszczególnymi elementami się nie pokrywały. Przy tej metodzie najczęściej wybiera się izolację z mat z wełny mineralnej, która jest mocowana na stalowym lub aluminiowym ruszcie. Możliwe jest również użycie elastycznych płyt styropianowych albo poliuretanowych. Pierwsze oznaczają jedna dłuższe i nieco bardziej skomplikowane prace instalacyjne, drugie dobrą izolację, jednak wyższy koszt.

Inną metodą, która zdobywa coraz większą popularność, jest ocieplenie nakrokwiowe. Ten rodzaj termoizolacji układa się bezpośrednio na krokwiach, specjalnych łatach montażowych albo na wykonanym deskowaniu. Wymagana do mocowania konstrukcja zależy w tym przypadku od typu zastosowanego materiału. Przy ociepleniu nakrokwiowym warstwa użytej izolacji jest zwykle nieco cieńsza, ponieważ ma jednolitą strukturę i nie ma potrzeby docieplania dachu w miejscu, gdzie znajdują się elementy konstrukcji tak, jak w przypadku metody podkrokwiowej.

Jedną z zalet izolacji nakrokwiowej jest to, że wykonuje się ją wraz z układaniem pokrycia. Oznacza to, że budynek jest chroniony przed utratą ciepła już przed rozpoczęciem prac wykończeniowych, co korzystnie wpływa na ich tempo, przyspieszając np. wysychanie tynków. Do plusów należy zaliczyć także brak strat powierzchni użytkowej poddasza. Termoizolacja nakrokwiowa nie powoduje obniżenia wysokości pomieszczeń, co jest nieuniknione przy izolacji podkrokwiowej i może mieć spore znaczenie zwłaszcza w przypadku mniejszych metraży.

Użycie izolacji nakrokwiowej pozwala na wykorzystanie w aranżacji wnętrza elementów więźby dachowej, naturalnie pod warunkiem zadbania o odpowiedni wygląd układanego deskowania lub specjalnego wykończenia przestrzeni między krokwiami.

W termoizolacjach nakrokwiowych stosuje się różne rodzaje materiału. Popularna jest wełna skalna w postaci sztywnych płyt, nierzadko z dodatkową powłoką zabezpieczającą. Używa się również styropianu, a także pyt poliuretanowych.

Konstrukcje dachów płaskich są izolowane termicznie w zależności od ich konstrukcji. W przypadku stropodachów wentylowanych, gdzie między pokryciem dachowym a stropem najwyższej kondygnacji znajduje się pusta przestrzeń, warstwę izolacyjną układa się bezpośrednio na stropie. Jeśli dach ma konstrukcję niewentylowaną, poszczególne warstwy są układane tak, jak przy dociepleniu nakrokwiowym – nad warstwą paroizolacyjną umieszcza się materiał termoizolacyjny a na nim warstwę hydroizolacyjną. W niektórych przypadkach dachy płaskie mają budowę odwróconą, czyli warstwę hydroizolacji pod termoizolacją. W takim przypadku jest potrzebne specjalne dociążenie powierzchni dachu, np. żwirem czy płytami.

Termoizolacja dachów płaskich zarówno w technologii wentylowanej, jak i niewentylowanej może być wykonana z wełny mineralnej, styropianu albo płyt poliuretanowych. W przypadku dachów odwróconych stosuje się zwykle płyty z poliuretanu, ze względu na ich dobrą odporność na wodę.