oczyszczania komina

Dlaczego należy regularnie czyścić przewody kominowe?

Komin to niezwykle istotna konstrukcja w każdym domu ogrzewanym przy użyciu tradycyjnych paliw, takich jak gaz czy węgiel. To za pomocą komina mogą być usuwanie spaliny, czyli zanieczyszczenia i gazy, powstające w procesie spalania tych paliwa. Eksploatacja systemu ogrzewania wymaga stosowania się do pewnych zasad – jedną z nich jest regularne oczyszczanie przewodów kominowych. Czemu jest to tak istotne?

Nieprawidłowy ciąg w kominie

Ciąg kominowy to siła odpowiedzialna za wyciąganie spalin z komory spalania w kotle do wylotu znajdującego się na szczycie komina. Powstanie ciągu wynika z różnicy temperatur między gorącymi spalinami a chłodniejszym powietrzem poza kominem. Dzięki wysokiej temperaturze spaliny są rzadsze i lżejsze od czystego powietrza, dlatego też zostają naturalnie wypchnięte ku górze. Utrzymanie ciągu w prawidłowo skonstruowanym, szczelnym i nieuszkodzonym przewodzie kominowym jest tylko i wyłączenie kwestią jego czystości – jeśli jest on zarośnięty przez sadzę lub zablokowany gruzem lub ptasim gniazdem, ciąg zostaje znacząco osłabiony. Dlaczego jednak ciąg jest tak ważny?

– „Przede wszystkim tylko przy prawidłowym ciągu możemy uzyskać prawidłowe parametry spalania – mówi mistrz kominiarski Janusz MitasJeśli spaliny nie będą skutecznie odprowadzane z komory spalania, doprowadzą one do duszenia się ognia. Innym dużo poważniejszym problemem jest powstawanie tlenku węgla”.

Tlenek węgla, czyli czad

Jeśli w komorze spalania gromadzą się spaliny, paliwa spalane są przy zbyt małym udziale tlenu – w takich warunkach produktem spalania staje się tlenek węgla, potocznie nazywany czadem. Niekiedy nazywa się go również „cichym zabójcą”. Dlaczego? Ponieważ jest on gazem bezwonnym i bezbarwnym, dlatego nie da się go wykryć przy użyciu ludzkich zmysłów – możliwe jest to jedyne przy użyciu specjalnych czujników. Oddychanie czadem może prowadzić z kolei do bardzo poważnych, nawet śmiertelnych zatruć. Brak ciągu kominowego zwiększa ryzyko powstawanie czadu oraz uniemożliwia jego usuwania przez przewody kominowe.

Pożar w kominie

Brak regularnego oczyszczania komina może doprowadzić nawet do tego, że tanie on w płomieniach. Jak do tego dochodzi? Spaliny ulatujące przez komin są mieszanką różnego rodzaju gazów. Jednym z nich para wodna, która może skraplać się w przewodzie – mówimy wtedy, że komin się poci. Krople wody mieszają się w przewodzie z cząsteczkami sadzy, w wyniku czego przewód oblepiony zostaje smolistą substancją. Smoła ta następnie ulega zapieczeniu w wysokiej temperaturze. Jest ona substancją palną – wystarczy jedna iskra, która dostanie się do przewodu kominowego z komory spalania, by spowodować pożar w kominie. Taka sytuacja jest niezwykle niebezpieczna i wymaga szybkiego działania w celu ugaszenia ognia. Możemy zapobiegać jednak takim wypadkom przeprowadzają regularne oczyszczania komina z sadzy.