izolacja wtryskarek

Dlaczego wyrzucamy pieniądze? Zastosuj izolację wtryskarek i wytłaczarek, a zobaczysz, ile zyskasz

Uplastycznianie tworzywa sztucznego we wtryskarce czy wytłaczarce zachodzi pod wypływem oddziaływania ciepła, generowanego przez elementy grzejne cylindra oraz w wyniku tarcia, będącego wynikiem przemieszczającego się tworzywa w układzie (przejście energii mechanicznej w cieplną). Dla optymalnego wykorzystania energii cieplnej we wtryskarkach lub wytłaczarkach ważne jest ograniczenie jej strat na drodze emisji do otoczenia, co można osiągnąć przez stosowanie izolacji termicznej na cylindrach.

Źródła i wykorzystanie energii cieplnej we wtryskarkach i wytłaczarkach

W efekcie rozproszenia energii podczas pracy układów plastyfikujących dochodzi do bardzo dużej emisji energii cieplnej do otoczenia maszyny. Taka sytuacja pociąga za sobą szereg istotnych problemów, przy czym najważniejsze z nich dotyczą bezpieczeństwa pracy operatorów, zwiększenia kosztów eksploatacji linii technologicznych oraz istotnego pogorszenia warunków pracy (szczególnie w okresie letnim) lub zwiększenia kosztów w sytuacji stosowania systemów klimatyzacyjnych w halach produkcyjnych.

Wysoka emisja ciepła z powierzchni cylindra wtryskarki lub wytłaczarki oznacza nagrzewanie się zewnętrznej obudowy tego elementu do bardzo wysokich temperatur. Gorący cylinder, oddając ciepło do otoczenia, znacznie obniża komfort pracy znajdujących się w pobliżu osób. Jednocześnie stwarza zagrożenie poparzenia w razie przypadkowego dotknięcia przez operatora.

„Problem emisji ciepła z cylindra ma także wymiar ekonomiczny. Ciepło, które nie jest wykorzystane do ogrzania tworzywa, jest ciepłem straconym. Pamiętajmy, że jego źródłem jest energia elektryczna, zasilająca elementy grzejne układu uplastyczniającego” – mówi specjalista z ELS Poland.

Redukcja emisji ciepła w cylindrach wytłaczarek i wtryskarek

Poszukiwanie sposobów redukcji emisji ciepła z cylindrów wytłaczarek i wtryskarek jest zatem podstawowym sposobem na oszczędność energii elektrycznej w liniach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Stosowanie wysokiej jakości izolacji technicznych pozwala w łatwy sposób uzyskać efekt oszczędności, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo i komfort w środowisku pracy operatorów.

Do wykonywania termoizolacji cylindrów wytłaczarek i wtryskarek wykorzystuje się bardzo różne materiały. Za najlepszy z nich uchodzą maty izolacyjne z tkanin żaroodpornych wypełnionych warstwą aerożelu, które wyróżniają się najwyższym współczynnikiem izolacyjności termicznej. Dzięki indywidualnemu projektowaniu izolacji dla każdego urządzenia (z uwzględnieniem rozmieszczenia puszek elektrycznych, podpór cylindra, czujników itd.), możliwe jest optymalne dopasowanie zabezpieczeń termicznych w każdym przypadku, w wyniku czego minimalizujemy występowanie mostków termicznych.

Efektem stosowania izolacji wtryskarek i wytłaczarek są realne oszczędności w zakresie eksploatacji maszyn, przy czym poziom redukcji zużycia energii elektrycznej rośnie wraz ze wzrostem temperatury, wykorzystywanej w procesie przetwórczym. Przy temperaturze pracy cylindra na poziomie 280oC możemy spodziewać się ok. 45% redukcji kosztów zasilania grzałek, zaś przy 340oC, stosowanie izolacji przemysłowej zapewni niemal 60% ograniczenie zużycia prądu.