Firma we Francji

Działalność gospodarcza we Francji – jak ją założyć?

Zagraniczny przedsiębiorca, chcący rozpocząć działalność gospodarczą we Francji, ma do dyspozycji kilka form. Wiele zależy od strategii przyjętej przez inwestora oraz rodzaju działalności firmy. Przedsiębiorca, którego interesuje działalność gospodarcza we Francji, ma możliwość działania jako osoba prawna lub fizyczna.

Firma we Francji – rodzaje działalności

W przypadku samozatrudnienia, należy zdefiniować rodzaj prowadzonej
działalności. We Francji istnieją 4 rodzaje działalności: handlowa, przemysłowa,
rzemieślnicza oraz wolne zawody. Założenie firmy jednoosobowej we Francji będzie dobrym
wyborem dla osób, które chcą wejść na rynek, ale nie są pewne, czy biznes
faktycznie się opłaci. Warto przeprowadzić także badania rynku we Francji, by
sprawdzić, czy ponoszone ryzyko nie jest zbyt duże.
We Francji często zakładane są spółki handlowe. Istnieje kilka rodzajów tego typu
spółek – spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna,
spółka akcyjna uproszczona oraz spółka komandytowa. Pierwsza z nich, czyli spółka
jawna będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą utworzyć spółkę zamkniętą
razem ze wspólnikami, którym ufają. W tym przypadku nie jest konieczne ustalenie i
wniesienie minimalnego kapitału. Potrzebni są dwaj wspólnicy, np. osoby fizyczne,
prawne, małżonkowie i obcokrajowcy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierana forma
prowadzenia działalności gospodarczej we Francji.

Jej ogromną zaletą jest uniwersalność, co przekłada się na swobodę działania członków. Spółka może być
stworzona przez jednego wspólnika, osobę fizyczną lub prawną, małżonków bądź
obcokrajowców. Maksymalna liczba to 100 wspólników.
Alternatywą jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym
przypadku odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości
wniesionych wkładów. Tego typu spółka może być zarządzana zarówno przez
jednego, jak i kilku zarządców.
W przypadku dużych przedsiębiorstw we Francji warto zdecydować się na spółkę
akcyjną. Jest to spółka kapitałowa, która jest zobowiązana do ujawniana swoich sprawozdań finansowych. Może być ona notowana na giełdzie, jednak uprzednio
konieczne jest uzyskanie zgody urzędu ds. nadzoru nad rynkami finansowymi. W
przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 37 000
euro, jednak połowę sumy płaci się w momencie rejestracji spółki, natomiast
pozostała kwota jest konieczna do spłacenia w ciągu pięciu lat. Spółka akcyjna
powinna zostać założona przez co najmniej siedmiu akcjonariuszy, z czego mogą to
być osoby fizyczne, prawne, małżonkowie bądź obcokrajowcy.
Alternatywnym rozwiązaniem jest założenie spółki akcyjnej uproszczonej. Ogromną
zaletą jest jej duża elastyczność w funkcjonowaniu. W umowie spółki można określić
warunki jej funkcjonowania – zasady, na których powoływani i odwoływani są
wspólnicy. Ta forma wybierana jest zarówno przez duże, jak i małe
przedsiębiorstwa. We wszystkich sprawach biznesowych prowadzonych we Francji pomóc może doświadczona firma GroupESPRO.com