Rejestracja firmy w Niemczech

FILIA POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Coraz częściej Polacy postrzegani są na zachodzie Europy jako kreatywni oraz energiczni pracownicy. Naszych rodaków po niemieckiej stronie Odry można spotkać niemal w każdej branży. Nie tylko chętnie wyjeżdżają tam w poszukiwaniu lepszej pracy i wyższego standardu życia, ale również coraz częściej zakładają tam swoje firmy. Dość liczną grupę wśród niemieckiej Polonii stanowią także ci, którzy swoje firmy założyli nad Wisłą, a w Niemczech ich firmy mają filie. Jakie wymagania trzeba spełnić, by otworzyć za Odrą oddział naszej firmy?

NIEMIECKI FISKUS – JAKIE OBOWIĄZKI WZGLĘDEM NIEGO?

Posiadanie lokalu, który będzie niemieckim adresem naszej polskiej firmy to nie wszystko. Polski przedsiębiorca ma do spełnienia kilka warunków, które stawia przed nim tamtejszy urząd skarbowy. Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z niemieckim prawem podatkowym fiskus wymaga dostarczenia następujących informacji:

  1. adres miejsca, w którym będziemy prowadzili swoją działalność;
  2. liczba pracowników, których oddelegowaliśmy do pracy po niemieckiej stronie Odry;
  3. dane personalnych osoby, którą wyznaczyliśmy jako przedstawiciela naszej firmy
    na terenie Niemiec lub osoby mającej tam pełnić funkcję kierownika;
  4. dokładny opisu zarówno profilu działalności, jak i samej działalności naszej firmy;
  5. ramy czasowe, w jakich będziemy na terenie Niemiec sprzedawali towary
    lub wykonywali usługi.

Na podstawie uzyskanych danych niemiecki fiskus określi rodzaj podatku, który filia polskiej firmy w Niemczech będzie musiała odprowadzić.

Rejestracja firmy w Niemczech, to proces, który warto zlecić odpowiedniej firmie. Jedną z nich jest niewątpliwie firma Konsultingowa THIS WAY, która mieści się zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

KSIĘGOWOŚĆ FIRMY PO NIEMIECKU

Filia polskiej firmy w Niemczech to szansa na większe zarobki, a także swego rodzaju dowód na to, że mieliśmy dobry pomysł na biznes, który cały czas się rozwija. Musimy
także liczyć się z obowiązkami, jakie wiążą się z wejściem na tamtejszy rynek. Zgodnie
z niemieckim prawem firma, która swoją siedzibę ma poza terytorium tego kraju,
jest zobowiązana do prowadzenia rejestru zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce
po niemieckiej stronie Odry. Umożliwia to traktowanie polskiej firmy dokładnie tak samo
jak niemieckiej. Ma to związek z tamtejszym systemem podatkowym, któremu nasza firma będzie podlegać w związku z posiadaniem filii po niemieckiej stronie Odry.

Przygotowując się do otwarcia filii polskiej firmy w Niemczech wskazane jest nawiązanie współpracy z biurem doradczym. Jego pracownicy otoczą nasz biznes za Odrą profesjonalną opieką w zakresie administracji, prawa oraz księgowości. Zaletą korzystania
z tego rozwiązania jest fakt, że będziemy obsługiwani w języku polskim. Brak znajomości języka niemieckiego nie będzie tu żadną przeszkodą. Pracownicy biura doradczego pomogą też nam w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, dzięki czemu unikniemy nieprzyjemności ze strony chociażby niemieckiego urzędu skarbowego, a tych na pewno każdy rozsądny przedsiębiorca wolałby sobie zaoszczędzić.