Anti Scale

Filtry Anti Scale. Co to takiego?

Uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia lub wykorzystania w celach higienicznych jest niezwykle ważne, szczególnie jeśli pobieramy wodę z własnej studni głębinowej. Jednym z efektów korzystania z wody, która nie została wcześniej oczyszczona, jest przyspieszone niszczenie sprzętów domowych, zwiększenie ich awaryjności oraz większe straty energii. Rozwiązaniem tych problemów mogą być nowoczesne filtry Anti Scale. Czym one są?

Anti Scale – co to takiego?

Anti Scale to stosunkowo nowa technologia na polskim rynku, choć w krajach zachodnich – między innymi niektórych stanach USA posiadających restrykcyjne przepisy w kwestii odprowadzania zanieczyszczeń do kanalizacji – bardzo powszechnie stosowana już od kilkunastu lat. Na czym ona polega?

– „Złoża w filtrach Anti Scale wykonywane są z polifosforanu sodu, środka spożywczego obecnego między innymi w konserwowanym mięsie oraz napojach oraz tlenku wapnia – mówi przedstawiciel firmy Global WaterZwiązek ten posiada bardzo ciekawą właściwość, mianowicie oddziałuje na zawarte w wodzie związki węglanu wapnia i manganu o pokrywa je powłoką o grubości od 30 do 80 nanomikronów. W ten sposób związki te nie mogą się ze są wiązać i odkładać wewnątrz instalacji wodnej. W ten sposób zapobiega się powstawaniu osadu tak zwanego kamienia kotłowego oraz korozji elementów. Polifosforan formowany jest w kulki o średnicy około 2 cm”.

Charakterystyka złóż Anti Scale

Warto zauważyć, że złoża Anti Scale nie usuwają zawartych w wodzie związków wapnia i magnezu, lecz jedynie neutralizują je, poprzez pokrycie ich specjalną powłoką. To oznacza, że nie są one w stanie zmiękczyć wody użytkowej, a jedynie zapobiegają krystalizacji tych związków i oddziaływaniu na już istniejące osady. Co jeszcze warto wiedzieć na temat Filtrów Anti Scale? Przede wszystkim, że są one urządzeniami praktycznie bezobsługowymi – nie wymagają płukania i regeneracji – a tym samym koszty ich eksploatacji są bardzo znikome. Naszym jedynym obowiązkiem jest jedynie wymiana złoża. Dokonuje się jej co trzy lata lub wcześniej, jeśli ulegnie ono rozpuszczeniu.

Czy woda filtrowana przy użyciu urządzeń Anti Scale jest bezpieczna?

Tak, woda która została poddana filtracji przy użyciu technologii Anti Scale jest całkowicie bezpieczna, zarówno dla naszego zdrowia, jak i do użytku w urządzeniach gospodarstwa domowego. Złoża filtracyjne produkowane są w temperaturze ponad 1200 stopni, dlatego też mogą być bez żadnych obaw stosowane w instalacjach, którymi płynie gorąca woda – temperatura nie cieczy w żaden sposób nie wpływa na ich wydajność, trwałość czy poziom bezpieczeństwa.