Jakie kompetencje posiada dobry kierownik?

Menedżer pełni niezwykle ważną rolę w każdej organizacji. Jego zadaniem jest organizacja pracy całego zespołu, wypełnianie założeń pracodawcy. Bardzo ważne są więc szkolenia z zarządzania zespołem, ponieważ dzięki nim osoba pracująca na stanowisku kierowniczym może rozwijać niezbędne umiejętności.

 

Tego typu szkolenia organizowane są coraz częściej nie tylko w dużych korporacjach i organizacjach, ale także w urzędach i małych firmach. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać kierownik, aby dobrze wypełniał swoje obowiązki?

 

Korzystanie ze szkoleń z zarządzania zespołem

Na pewno warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje pracodawca, kiedy proponuje tego typu szkolenie. Nabyte umiejętności można później wykorzystać również w kolejnych miejscach pracy, a samo szkolenie z zarządzania zespołem umieścić w swoim CV. Tego typu szkolenia zwykle podzielone są na dwa bloki – teoretyczny i praktyczny. Samo wyłożenie teorii nie jest tak ważne, jak ćwiczenia praktyczne, podczas których można wykorzystać świeżo nabyte umiejętności. Przede wszystkim jednak, wielu organizatorów rozpoczyna od przeprowadzenia testów, dzięki którym można wiele dowiedzieć się o swojej osobowości oraz posiadanych predyspozycjach. Te należy wykorzystywać, zaś wady wynikające z charakteru zwalczać w zarodku.

 

Dobry kierownik to na pewno osoba z charyzmą, potrafiąca zarażać swoją pasją i energią. Poza tym, powinien być to zawsze człowiek kompetentny, który zna się na swojej pracy i całej branży. Poza tym, ważne jest podejście do innych, empatia, zrozumienie oraz sprawiedliwość. Kierownik nie może przecież w pracy kierować się swoimi sympatiami i antypatiami, a powinien na chłodno patrzeć z boku na różnego rodzaju kwestie.

 

Kogo warto wysłać na szkolenia z zarządzania zespołem?

Szkolenia tego typu to nie tylko propozycja dla kadry zarządzającej. Również menedżerowie znacznie niższego szczebla powinni z nich korzystać, ponieważ to oni najczęściej pracują z ludźmi i muszą sobie z nimi radzić. Taki menedżer powinien wiedzieć, w jaki sposób ustalać swoje priorytety, jak dzielić pracę pomiędzy poszczególnych członków zespołu oraz w jaki sposób egzekwować wykonanie najważniejszych obowiązków. Oczywiście szkolenia z zarządzania zespołem są w stanie pomóc w rozwijaniu takich umiejętności i wskazywać braki konkretnej osoby. Na pewno warto je co jakiś czas powtarzać, aby wiedza nie ulatywała, a nowe umiejętności utrwalały się. Chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniu można zgłosić pracodawcy.