Co z majątkiem małżeńskim w obliczu rozwodu?

Sprawa, która będzie się określać jako podział majątku po rozwodzie nie może się przedstawiać zbyt łatwo. W przypadku gdy para małżonków dogada się, udanie się do notariusz może być wystarczające. Jeśli będzie spór najważniejsze będzie to, aby udać się do sądu.

Kiedy następuje zawarcie związku małżeńskiego automatycznie tworzy się majątkowa wspólność (wyjątek to wcześniej podpisana intercyza). Każda rzecz, którą oboje dorobią się podczas małżeństwa, ta wspólna, jak i oddzielnie stanowi wspólny majątek. W przypadku rozwodu majątkowa wspólność w sposób automatycznie się zakończy. Małżonkowie w takiej sytuacji będą móc zamieszczać podział zgromadzonego majątku podczas trwania małżeństwa. Istnieją trzy sposoby na podział. Przeprowadzenie go może się odbywać u notariusza jako spisana umowa między dwoma małżonkami, można zobaczyć więcej kb-adwokaci.pl. Obywa się to również w sądzie, okręgowym oraz rejonowym. Sprawa za każdym razem nie musi następować w sądzie. To także może się odbywać na własną rękę. Wszystko jest to możliwe, kiedy para małżonków będzie się godzić w zakresie kwestii podziału. Konieczne w tym przypadku będzie zastosowanie odpowiedniego rodzaju umowy. Podmiotem, który za to odpowiada to oczywiście notariusz. Podział wykonany w taki sposób jest najlepszym sposobem, który oznaczać będzie sprawiedliwy rozdział majątku. Bez udziału sądu taka sprawa jest zdecydowanie tańsza. Zaoszczędza się dodatkowo czas. Jeśli chodzi o podział majątków to tak właściwie wszystkie dobra zebrane w czasie małżeństwa to wspólny dorobek. W praktycznym podejściu, trwanie małżeństwa, kiedy mąż kupuję działkę rekreacyjną z kwoty uzyskanej jako własny zarobek dochodzi do majątku wspólnego. Nawet jeśli żona nie pracowała, a działka została wyłącznie kupiona dla męża.
Podział majątku będzie charakteryzować zasadę, że udział męża oraz żony we wspólnym majątku to równa sprawa. Istnieją sytuacje, gdzie podział majątku może krzywdzić jednego z małżonków. To właśnie z tego powodu może następować rozdzielenie majątku ze względu na stopień zaangażowania do wspólnego dochodu.