żywica jonowymienna

Metody usuwania zanieczyszczeń ze złóż żywicznych

Złoża żywiczne to jonowymienne złoża filtracyjne wykorzystywane w różnego rodzaju urządzeniach. Na rynku dostępne są rozmaite złoża żywiczne do zmiękczania wody zarówno w przemysłowych, jak i domowych urządzeniach, nawet w instalacjach zmiękczania wody pitnej. Choć na przykład przed zmiękczaczem wody instalowane są filtry mechaniczne, nie da się uniknąć zanieczyszczeń w złożach żywicznych – do ich usuwania służą specjalne produkty.

Czym dokładniej jest żywica jonowymienna?

Złoża jonowymienne to silnie kwaśne, żelowe żywice kationowe, zazwyczaj o ziarnach jednakowej wielkości (przykładem innego złoża jest polistyrenowa żywica dostarczana w formie sodowej, jak żywica jonowymienna Purolite C 100E). By lepiej zrozumieć istotę złoża żywicznego, przyglądamy się konkretnej żywicy żelowej: LEWATIT S 1567, o której opowiadają nam pracownicy firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA, która działa na terenie całego kraju. To monodyspersyjna żywica o polistyrenowo-dwuwinylobenzenowej matrycy. Jej ziarna są stabilne chemicznie i osmotycznie. Żywicę charakteryzuje wysoka kinetyka pracy. To produkt o szczególnym zastosowaniu do zmiękczania wody do celów przemysłowych, zmiękczania wody w systemach z okresową dezynfekcją, zmiękczania wody do celów spożywczych. Złoże jonowe pozwala między innymi wykorzystać optymalnie całkowitą zdolność wymienną; pozwala uzyskać niskie zużycie wody na płukanie złoża.

W jaki sposób usuwa się zanieczyszczenia ze złóż żywicznych?

Zanieczyszczenia ze złóż żywicznych o szerokim zastosowaniu usuwa się wyłącznie produktami specjalnie do tego przeznaczonymi. Przykładem takiego produktu jest RESCLEAN 20L, preparat do usuwania zanieczyszczeń ze złóż żywicznych stacji zmiękczania wody. To specjalnie sformułowana mieszanina czynników maskujących. Preparat usuwa ze złóż żywicznych zanieczyszczenia powodowane przez żelazo. To bezbarwna ciecz, całkowicie rozpuszczalna w wodzie, o wartości pH wynoszącej 1-2 przy 20°C. Producent wyraźnie wskazuje dozowanie preparatu – to 1 litr na 100 kg soli (poza szczególnym przypadkiem: gdy widoczne jest, że główne źródło wody jest zanieczyszczone jonami żelaza, stosujemy 0,5 litra preparatu na 25 kg soli). Na koniec warto dodać, że omawiany preparat ma certyfikat zgodności wg Food and Drug Administration (amerykańskiej agencji żywności i leków, która zajmuje się kontrolą żywności, paszy, leków, suplementów diety itd.) dla sytuacji, kiedy może zaistnieć bezpośredni kontakt z żywnością.