O co pytać w badaniach satysfakcji pracowników?

Dzisiaj każdy pracodawca może samodzielnie wykonać badania satysfakcji pracowników. Za sprawą dostępnych w internecie narzędzi do przygotowywania ankiet można otrzymać szeroką gamę informacji, które następnie mogą posłużyć do wdrożenia zmian skoncentrowanych na uzyskaniu większego zadowolenia załogi. O co jednak powinno się pytać w kwestionariuszach?

Zadowoleni pracownicy to dla firmy skarb, ponieważ to właśnie dzięki nim może ona osiągać jeszcze lepsze zyski, rozwijać się, a także przegonić konkurencję. Niezadowoleni pracownicy mają niższą motywację, nie angażują się w pełni w przydzielane zadania, a ci bardziej wartościowi często decydują się na przechodzenie do konkurencji. W związku z tym w interesie firmy jest uzyskanie jak najwyższego poziomu satysfakcji jej załogi.

Aby dowiedzieć się, czy pracownicy są zadowoleni, przeprowadza się specjalne badania – najczęściej jest to internetowa ankieta pracownicza, która przesyłana jest na komputery pracowników. Również można wykorzystać ankiety papierowe. Ważne jest to, aby ankiety były anonimowe, ponieważ tylko wtedy pracownicy są w stanie rzetelnie odpowiedzieć na pytania, przedstawiając w kwestionariuszu także te informacje, których nie udzieliliby pod nazwiskiem.

Przygotowanie ankiety pracowniczej nie jest obecnie trudne – można w tym celu wykorzystać internetowy generator ankiet. Takie narzędzia są łatwe w obsłudze i pozwalają na stworzenie ankiety także wtedy, gdy wcześniej nigdy się ich nie robiło. W ankietach przede wszystkim warto zapytać o satysfakcję pracowników z płacy, atmosfery w pracy, przydzielanych obowiązków, możliwości rozwoju, komunikacji, relacji ze współpracownikami i przełożonymi czy jakości i bezpieczeństwa miejsca pracy i udostępnianych narzędzi. Najczęściej do zebrania informacji służą ankiety, w których można zaznaczać odpowiedzi punktowo, na przykład na skali od 1 do 5 czy od 1 do 10.

Zatem jeżeli zależy ci na poprawie zadowolenia swoich pracowników, a tym samym twojej firmy, pamiętaj o tym, by przeprowadzać badania satysfakcji!