odszkodowanie

Pieszy potrącony na pasach! Co z odszkodowaniem?

Potrącenia pieszych są niestety codziennością na naszych drogach. Nieistotne jest w jakim kraju się obecnie znajdujemy. Do tragedii mogą doprowadzić różne sytuacje zaczynając od trudnej pogody po wadliwe auto, nieuwagę kierowcy jak również roztargnienie pieszego. Skutek natomiast zawsze jest przykry.

Oczywiście odszkodowanie z tytułu potrącenia na pasach jak najbardziej jest przewidziane
w prawie polskim. Jeżeli doszło do takiego wypadku osoba poszkodowana ma dwie możliwości zgłoszenia się po odszkodowanie. Najkorzystniej i najszybciej można uzyskać odszkodowanie jeśli zgłosimy się do ubezpieczyciela pojazdu. Firma ubezpieczeniowa bowiem powinna być wypłacalna. Teoretycznie możemy również zgłosić się do właściciela pojazdu jednak ten kierunek nie jest tak pewny, szczególnie jeśli obrażenia pieszego są poważne,
a kwota która powinna pokryć odszkodowanie jest wysoka.

Można również jednocześnie zgłosić wniosek o wypłatę odszkodowania zarówno do firmy ubezpieczeniowej jak i do właściciela auta. Jeżeli dana jednostka wypłaci nam odszkodowanie, druga przestaje być za nie odpowiedzialna. Ważna jest informacja, gdzie jeszcze potrącony może dochodzić swojego odszkodowania. Ma on możliwość wystąpić w procesie cywilnym przeciwko kierowcy. Jeżeli natomiast kierowca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC, kolejną metodą starań o odszkodowanie, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej na: hiltonlex.pl/oferta-odszkodowania/odszkodowania-za-wypadki-komunikacyjne

Dodatkowo warto dodać, że kierowca ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC. Jeżeli jednak go nie wypełni nie oznacza to absolutnie, że pieszy nie może dochodzić swojego odszkodowania. W takim wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca pieszemu odszkodowanie. Czy kierowcę pojazdu omija wtedy odpowiedzialność finansowa? Nic bardziej mylnego. W takiej sytuacji kierowca samochodu, który spowodował wypadek będzie musiał oddać wszelkie pokryte koszty przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo będzie musiał zapłacić odsetki. Wniosek jest prosty. Nie opłaca się unikać wykupowania ubezpieczenia OC.

Czy odszkodowanie to wszystko?

Uzyskanie odszkodowania i jego wysokość zależy od wielkości urazów zdrowotnych jakie odniósł pieszy. Jednakże oprócz odszkodowania można również starać się uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne. Jest to jednorazowe świadczenie. Oczywiście im więcej przeszedł poszkodowany, tym kwota zadośćuczynienia może być wyższa.

Śmiertelne potrącenie pieszego

Jeżeli scenariusz wypadku zakończy się najgorszą możliwą sytuacją, którą jest śmierć pieszego, zadośćuczynienie mogą uzyskać członkowie rodziny zmarłego. Taka możliwość dotyczy jedynie najbliższej rodziny. Do takich członków rodziny należą dziadkowie, rodzice, małżonek, dzieci. Bardzo istotny jest fakt, że takie zadośćuczynienie przysługuje jedynie wtedy, gdy sąd nie stwierdzi, że zachowanie pieszego było wyłączną przyczyną wypadku.

Co ważne, rodzinie osoby zmarłej może również przysługiwać odszkodowanie z tytułu pogorszenia ich sytuacji materialnej, poniesionych kosztów leczenia czy pogrzebu. Czasami zostaje również wypłacona renta alimentacyjna.

Natomiast jeżeli kierowca jest przekonany, że to nie z jego winy nastąpiło potrącenie musi to udowodnić. Powinien wskazać, że wypadek był skutkiem siły wyższej lub winą poszkodowanego, ewentualnie osoby trzeciej.

Potrącenia to duża część wypadków na drogach i nie należy zapominać, że większość z nich powstaje w wyniku naszej nieuwagi oraz pośpiechu. Dlatego też tak ważne jest, aby pamiętać o sobie wzajemnie i dla naszego wspólnego dobra zachowywać się odpowiedzialnie jako uczestnicy ruchu drogowego.