Nawierzchnie na placach zabaw

Projektowanie placu zabaw – zacznij od podstaw!

Plac zabaw to dla najmłodszych miejsce beztroskiej radości. Jednak samo projektowanie takiej przestrzeni nie jest łatwe. Obiekty tego typu muszą być nie tylko atrakcyjne dla użytkowników, ale przede wszystkim zapewniać im maksymalne bezpieczeństwo. Trzeba o nim pamiętać na etapie zakupu urządzeń rekreacyjnych, ich rozmieszczenia oraz zagospodarowania terenu wokół nich. Szczególne znaczenie ma wybór odpowiedniej nawierzchni.

Podczas projektowania placu zabaw, inwestor musi brać pod uwagę wiele złożonych czynników. Istotne są m.in. odległości od elementów otaczających przestrzeń do zabaw (budynków mieszkalnych, ulic, śmietników), ukształtowanie terenu i możliwość wykonania ogrodzenia. Kiedy teren pod plac zabaw jest już wyznaczony, czas zastanowić się nad sposobem wykonania nawierzchni.

Jaka nawierzchnia na plac zabaw?

Przede wszystkim – bezpieczna. Nawierzchnie na placach zabaw muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1177, która najwięcej uwagi poświęca tzw. strefom bezpieczeństwa. Strefą bezpieczeństwa (powierzchnią zderzenia) nazywamy wolną przestrzeń wokół urządzenia rekreacyjnego, w której nie powinny znajdować się żadne dodatkowe urządzenia i przez którą nie mogą przebiegać główne ciągi komunikacyjne placu zabaw. Obszar strefy bezpieczeństwa wyznaczany jest na podstawie wysokości swobodnego upadku, a więc koreluje bezpośrednio z wysokością urządzenia, znajdującego się w jej centrum. Ponieważ w strefie bezpieczeństwa przewidujemy możliwość upadku, jej nawierzchnia musi zapewniać amortyzację, która zminimalizuje ryzyko powstawania obrażeń ciała.

„Uzyskanie wymaganej amortyzacji w strefie bezpieczeństwa jest możliwe z wykorzystaniem rozmaitych nawierzchni pod warunkiem utrzymania jej właściwej grubości. Nawierzchnię można wykonać z materiałów sypkich, jak np. piach, jednak obecnie stosuje się niezawodne, łatwiejsze w utrzymaniu i bardziej estetyczne nawierzchnie z płyt SBR, EPDM lub wylewane” – mówi ekspert z firmy Flexizone.

Na popularność nawierzchni syntetycznych na place zabaw wpływa wiele czynników. Ich najłatwiej dostrzegalną zaletą jest estetyka. Korzystając z kolorowych płyt gumowych lub kauczukowych wylewek, możemy osiągnąć wspaniałe efekty wizualne, co oczywiście doceniają dzieci. Dla administratora placu zabaw ważne jest spełnienie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, ale też trwałość nawierzchni, łatwość jej konserwacji i pielęgnacji (wody opadowe są łatwo odprowadzane z placu zabaw i nie powodują odkształceń nawierzchni).

Wyposażenie placu zabaw

Do najważniejszych elementów wyposażenia placu zabaw zaliczamy urządzenia rekreacyjne. Oprócz nich zwykle umieszcza się tu ławeczki dla opiekunów oraz kosze na śmieci. Planując zakup sprzętu, trzeba kierować się uprzednio przygotowanym projektem, uwzględniającym odległości między poszczególnymi elementami, a także ich ustawienie względem siebie i stron świata. Przykładowo, dla urządzeń ruchomych, takich jak karuzele i huśtawki, należy wybierać miejsca oddalone od wejścia na plac; kosze na śmieci nie mogą stać bliżej niż w odległości 1 metra od ławeczek; zjeżdżalnie nie powinny być skierowane na południe strefą zjazdową.

Wszystkie elementy umieszczone na placu zabaw, łącznie z bezpieczną nawierzchnią, muszą charakteryzować się trwałością, dużą odpornością na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne oraz oddziaływanie zmiennych warunków pogodowych. Ponadto materiały, z których wykonane jest wyposażenie placu zabaw, nie mogą wydzielać substancji toksycznych, potencjalnie szkodliwych w bezpośrednim kontakcie.