uprawnienia elektryczne

Jak przygotować się do egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe?

Marzysz o wykonywaniu zawodu elektryka, energetyka lub gazownika? Aby bezpiecznie i legalnie wykonywać swoją pracę, każdy z nich potrzebuje specjalistycznych uprawnień. Nie jest trudno je zdobyć, ale trzeba w tym celu zdać egzamin. Jak się do niego właściwie przygotować i czy warto zdecydować się na kurs przygotowawczy w profesjonalnym ośrodku szkoleniowym?

Jakie są rodzaje uprawnień?

Wyróżniamy 3 grupy uprawnień:

  • G1 (elektryczne) – obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  • G2 (energetyczne) – obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
  • G3 (gazowe) – obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

W tym zakresie rozróżnia się dwa rodzaje uprawnień:

  • eksploatacyjne (E), które są wymagane wobec osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowe
  • dozorowe (D), niezbędne osobom kierującym czynnościami lub wykonującym prace w zakresie j. w. oraz pełniącym stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Czy warto zgłosić się na kurs przygotowawczy?

Kurs do egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe na pewno pomoże Ci uporządkować dotychczasową wiedzę oraz zaznajomi z rodzajem pytań, jakie mogą pojawić się na egzaminie.

Jak dodaje specjalista z ośrodka szkoleniowego Gallileum: „Osoby, którym trudno przychodzi samodzielna nauka, na pewno będą bardziej zmotywowane i skore do pracy. Właśnie pod tym względem kurs jest lepszy od samotnego studiowania książek i rozwiązywania ćwiczeń.”

Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na kurs w grupie, masz szansę zdobyć nową, praktyczną wiedzę dzięki samym kursantom – wielu z nich może już od jakiegoś czasu pracować w zawodzie, z prądem i gazem. Taka wymiana doświadczeń może się okazać bardzo owocna.

Co po zakończonym kursie?

Profesjonalne ośrodki szkoleniowe specjalizujące się w kursach elektrycznych, energetycznych i gazowych bardzo często są upoważnione do nadawania uprawnień (grzewczych, UDT, SEP itd.) i przyznawania certyfikatów. Tak więc egzamin może odbyć się w tym samym ośrodku, w którym ukończysz kurs.

Kto może uczestniczyć w kursie na uprawnienia?

W kursie przygotowującym do egzaminu może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18. rok życia i ma wykształcenie podstawowe. Nie trzeba mieć natomiast wykształcenia kierunkowego ani doświadczenia zawodowego, choć oczywiście teoretyczna oraz praktyczna wiedza znacznie ułatwiają przygotowania do uzyskania uprawnień.