Systemy obwodowe

Siatka metalowa – czy da się ją zabezpieczyć przed próbami naruszenia?

Siatka metalowa to jeden z najpowszechniej stosowanych środków grodzenia posesji – używa się ich między innymi do otaczania domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych i wielu innych obiektów. Ich zaletą są między innymi niska cena i łatwość montażu. Z drugiej strony przy odpowiednim wysiłku relatywnie łatwo można je sforsować. Czy dla poprawy ich bezpieczeństwa można stosować dodatkowe zabezpieczenia?

Dodatkowe zabezpieczenia wokół posesji

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi: tak, ogrodzenia z siatki metalowej można i nawet powinno zabezpieczać się przed próbami naruszenia ich integralności lub przejścia nad nimi. Jak to zrobić? Najprostszym i stosowanym od wielu lat sposobem jest zamontowanie nad górnymi krawędziami ogrodzenia barier z drutu kolczastego. Wytwarzany jest on z trzech mniejszych, splecionych ze sobą drutów stalowych, na których w regularnych odstępach nawinięto krótsze odcinki drutu o zaostrzonych końcówkach. Wyprostowane końcówki działają jak igły i boleśnie kaleczą każdego, kto próbuje przedostać się na drugą stronę ogrodzenia. Rozwiniętą i dużo bardziej niebezpieczną wersją drutu kolczastego jest drut ostrzowy, który wytwarza się z taśmy stalowej, w której wycięto ostrza o długości od 20 do około 30 milimetrów.

– „Ostrza takie mogą powodować dużo głębsze rany w ciele intruza, który próbuje sforsować ogrodzenie, dlatego w wielu krajach użycie tego typu zabezpieczenia możliwe jest jedynie w przypadku ogrodzeń wokół obiektów o strategicznym znaczeniu, np. obiektów wojskowych, lotnisk czy państwowych zakładów produkcyjnych” – mówi przedstawiciel firmy ATLine.

Systemy obwodowe

Druty kolczaste i ostrzowe są w stanie zabezpieczyć siatki metalowe przed przejściem nad nim osób niepożądanych, jednak nie zdadzą się na nic, jeśli siatka zostanie uszkodzona, np. przez wycięcie w niej dziur. Jak można zabezpieczyć się przed taką ewentualnością? Jedyną metodą jest wyposażenie ogrodzenia w system obwodowy. Jak on działa? W zależności od modelu, system może składać się z połączonych ze sobą za pomocą przewodów czujników piezoelektrycznych, które zakłada się na oczkach siatki. Czujniki są wrażliwe na wszelkie poruszenia, dlatego natychmiast wykrywają drgania powstają w momencie naruszenia siatki w jakikolwiek sposób. Inną formą są zakopywane kable, które, ponownie, w zależności od modelu wykrywają nacisk na zakopane czujki piezodynamiczne połączone w długi obwód lub zaburzenia pola elektromagnetycznego generowane przez łączące je kable. W ten sposób wykrywają one ruch w pobliżu siatki.

Bariery podczerwieni i mikrofalowe

To bardzo profesjonalne rozwiązania, które pozwalają w skuteczny sposób wykryć ruch osób niepożądanych, przekraczających granice wyznaczone przez siatki. W obu przypadkach mamy do czynienia z systemami składającymi się z komunikujących się ze urządzeń nadawczo-odbiorczych. W momencie przejścia intruza między tymi urządzeniami do centrali nadzorującej pracę barier wysyłany jest sygnał, który następnie poddawany jest analizie w celu stwierdzenia czy istnieje realne zagrożenie (sygnał może wywołać zwierzę lub inny obiekt, który wpadł między czujniki).