wynajem sprzętu do robót ziemnych

Sprzęt do robót ziemnych – charakterystyka

Sprzęt do robót ziemnych, który jest wykorzystywany w budownictwie, to wiele przeróżnych maszyn o szerokim zastosowaniu. To na przykład spychacze, zgarniarki, równiarki, walce, czy koparki. W naszym artykule najbardziej skoncentrujemy się na tych ostatnich. Są dzielone według wariantu osprzętu roboczego, rodzaju podwozia, a nawet źródła napędu, czy rodzaju sterowania. Co warto wiedzieć o poszczególnych kategoriach koparek?

Podział koparek według osprzętu roboczego i rodzaju podwozia

Jako główne zastosowanie koparek wskazuje się oddzielanie urobku i ładowanie go na maszyny transportowe, a także przeładunek materiałów sypkich. W zależności od osprzętu roboczego koparki możemy podzielić na:

  • przedsiębierne – maszyny, które sprawnie wykonują wykop, a następnie pracują, zjeżdżając do wykopu z poziomu jego dna,
  • podsiębierne – maszyny, które mogą pracować poniżej terenu, na którym stoją – nie muszą więc zjeżdżać do dna wykopu; niepolecane do wykonywania głębokich wykopów ze względu na ryzyko przewrócenia koparki,
  • chwytakowe – maszyny, które opuszczają tzw. chwytak, nabierają i unoszą urobek, polecane do wydobywania gruntów z nawodnionych terenów, czy do prac na grząskich gruntach,
  • zbierakowe – jak wskazuje nazwa, maszyny wyposażone w zbieraki, które są wleczone na linie; odspajają grunt pod działaniem własnego ciężaru oraz siły naciągu liny.

Ze względu na rodzaj podwozia najpopularniejsze są koparki na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, choć na rynku dostępne są także koparki o nietypowym podwoziu. To na przykład koparki na podwoziu ciągnikowym, samochodowym, szynowym, czy tzw. koparki kroczące.

Podział koparek ze względu na źródło napędu i rodzaj sterowania

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Martrans z Dąbrowy Górniczej, ze względu na źródło napędu koparki możemy podzielić na spalinowe, elektryczne, spalinowo-elektryczne, spalinowo-hydrauliczne i elektryczno-hydrauliczne. Oczywiście najbardziej popularne są koparki spalinowe. Jeśli chodzi o rodzaj sterowania, wyróżniamy koparki ze sterowaniem mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, elektrycznym i hydrauliczno-elektronicznym. Różne sprzęty do robót ziemnych mogą być inaczej kategoryzowane i mieć inne istotne cechy. W przypadku spycharki na przykład będzie interesowało nas ustawienie lemiesza w stosunku do głównej osi maszyny (może to być ustawienie czołowe, ukośne lub uniwersalne). W przypadku zgarniarki istotny będzie sposób napełniania – napełnianie sposobem naturalnym, przez wciskanie strugi gruntu lub za pomocą mechanizmów wspomagających, jak elewatory. Charakterystykę sprzętów warto omawiać indywidualnie, a kiedy decydujemy się na wynajem sprzętu do robót ziemnych, zdecydowanie powinniśmy skonsultować swój wstępny wybór z pracownikami wypożyczalni.