żuraw budowlany

Szkolenia operatorów budowlanych na żurawia budowlanego – co warto wiedzieć?

Żurawie budowlane to dźwignice wykorzystywane na placach budów do wznoszenia konstrukcji obiektów budowlanych. Wśród żurawi budowlanych najpowszechniej wykorzystywanymi są: żurawie wieżowe stacjonarne i przejezdne (gąsienicowe i szynowe) oraz żurawie samojezdne, które służą wznoszeniu ładunków i ludzi na znaczne wysokości, a także żurawie HDS służące do załadunku i rozładunku prefabrykatów, towarów i materiałów.
Aby móc obsługiwać żurawie budowlane, konieczne jest posiadanie licencji operatorskiej wydawanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Licencja wydawana jest bezterminowo i uprawnia do obsługi żurawi budowlanych z danej kategorii, niezależnie od rodzaju konstrukcji i marki urządzenia. Licencję uzyskać można po uprzednim odbyciu szkolenia operatorów budowlanych na żurawia budowlanego.

Kto może być operatorem żurawi budowlanych?

Wymagania względem kandydatów na operatorów żurawi wieżowych, samojezdnych czy HDS nie są wygórowane. Od osób chcących rozpocząć kurs wymaga się jedynie, by:

  • ukończyli 18. rok życia,
  • nie wykazywali przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
  • mieli wykształcenie co najmniej podstawowe.

Dodatkowo osoby chcące uzyskać licencję operatora żurawi HDS i żurawi samojezdnych muszą posiadać prawo jazdy kategorii „C”. Jak widać, wymagania nie są duże i niezależnie od dotychczasowej kariery zawodowej, nabytych umiejętności oraz wykształcenia, każdy może z powodzeniem przebranżowić się na operatora żurawi budowlanych.

Jak przebiega kurs operatora żurawia budowlanego?

Szkolenia operatorskie organizowane są przez firmy szkoleniowe – np. przez firmę dźwigową Urbanek. Przedsiębiorstwa te organizują kursy elastycznie dopasowujące się do potrzeb kandydatów. Możliwe jest zamówienie kursu w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz przyśpieszonym, który może zostać ukończony w jeden tydzień roboczy. Standardowo kusy trwają dwa – trzy tygodnie, zależnie od formuły. Szkolenia organizowane są w siedzibie firmy szkoleniowej lub w placówce przedsiębiorstwa zamawiającego kurs dla swoich pracowników.

Kursy operatorów budowlanych na żurawie budowlane dzielą się na część teoretyczną w formie wykładów, podczas której szkolone osoby poznają najważniejsze informacje z zakresu przepisów BHP i UDT, poznają wybrane urządzenia transportu bliskiego, zapoznają się z ich budową, działaniem oraz obowiązkami operatorskimi. Po części teoretycznej następuje część praktyczna, podczas której kursanci uczą się bezpiecznej i efektywnej obsługi wybranej dźwignicy.

Po ukończeniu szkolenia operatorskiego kursanci, aby uzyskać licencję operatora, muszą zdać państwowy egzamin operatorski składany przed powoływaną komisją UDT. Po zaliczeniu egzaminu kursant staje się pełnoprawnym operatorem i może wykonywać swój nowy zawód bez ograniczeń pod względem typu, rodzaju i marki maszyny. Co więcej, może pracować nie tylko w kraju, ale i na terenie całej Unii Europejskiej.

Zarobki operatorów żurawi budowlanych

Zarobki operatorów wahają się w granicach od ok. 2500 zł brutto do nawet 4500 zł brutto. Za granicą operatorzy żurawi budowlanych mogą liczyć na miesięczne pensje w wysokości powyżej 10 tys. złotych.

 

Zastanawiasz się nad poszerzeniem swoich kompetencji i odbyciem kursu operatora żurawi budowlanych? Sprawdź ofertę firmy dźwigowej Urbanek.