Trener mentalny

Jakie techniki treningu mentalnego warto stosować?

Sportowcy osiągający największe sukcesy współpracują nie tylko z trenerami, którzy pomagają im pracować nad techniką i osiągami, ale także trenerami mentalnymi, szlifującymi ich nastawienie i psychikę. Na czym polega trening mentalny i jakie techniki warto stosować?

Trener mentalny dba o to, żeby sportowcy kontrolowali negatywne myśli, wzmagali motywację i nauczyli się kontrolować uwagę i panować nad koncentracją, a także wykonywać pewne czynności automatycznie. Do osiągnięcia tych celów służą rozmaite techniki, które znajdują zastosowanie również w pracy czy nauce. Dlatego je poznać i praktykować na co dzień.

Trening mentalny — techniki

Podstawowe techniki, które trener mentalny stosuje w pracy ze sportowcami to między innymi: technika wyobrażeniowa, wyznaczanie celów, dialog wewnętrzny, a także relaksacja. Pierwsza z nich — technika wyobrażeniowa, służy do opanowywania nowych ruchów i technik ich wykonywania. Sportowiec wyobraża sobie każdy, nawet najmniejszy element danego ruchu, jak stopa układa się i ląduje na korcie, w jaki sposób dłoń zaciska się na rakiecie tenisowej i tak dalej. Nie sposób nauczyć się w ten sposób nowych czynności, ale dzięki wyobrażeniom łatwiej oswoić się z nowymi nawykami i technikami. Można ją stosować również w nowych miejscach, żeby szybciej do nich przywyknąć.

Trener mentalny pomaga również w wyznaczaniu sobie celów. Zasadniczo można je podzielić na dwa rodzaje: dotyczące wyników końcowych, rezultatu meczu oraz dotyczące sposobu wykonania danego elementu treningu. Ważne, żeby wyznaczać je we właściwy sposób: cele muszą pochodzić od samego sportowca i odzwierciedlać ambicje sportowca (nie trenera, rodziców czy bliskich). Warto jednak mieć na uwadze, że rezultat końcowy zawodów czy meczy zależy od wielu czynników: środowiskowych, pogodowych i tak dalej, ale to właśnie cele związane z końcowymi wynikami są największą motywacją do pracy.

Z kolei dialog wewnętrzny może przypominać rozmowę z samym sobą. Ważne jednak, żeby taki dialog zawierał analizę swojego zachowania, myśli i uczucia, a także instrukcje dotyczące zmiany określonych elementów. Należy również motywować samego siebie.