Ile wydamy na podręczniki szkolne?

W roku szkolnym 2016/2017, który rozpocznie się po wakacjach, wielu uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, otrzyma darmowe podręczniki. Inni będą mogli postarać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Dla kogo darmowe książki

Jeszcze poprzednia ekipa rządząca pod kierownictwem Ewy Kopacz wprowadziła  w życie reformę edukacji, dzięki której uczniowie szkół różnego stopnia mieli mieć zagwarantowane darmowe podręczniki. Już w zeszłym roku darmowe były książki do nauki w klasach I, II, IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.

W obecnym roku szkolnym do użytkowników bezpłatnych podręczników finansowanych przez MEN dołączą uczniowie klasy III i V szkoły podstawowej i II gimnazjum. Dopiero w roku szkolnym 2017/2-18 darmowe podręczniki otrzymają ponadto uczniowie klas VI podstawówki i III gimnazjum.

Książki do nauki są przewidziane na kilka lat edukacji. Dlatego uczniowie poszczególnych klas przekazują „nowym rocznikom” swoje poprzednie podręczniki. Wszyscy zaś otrzymują kupowane przez szkoły ćwiczenia, które każdorazowo są nowe. Szkoły otrzymują na ten cel dotacje celowe.

Koszty ponoszone przez rodziców

Rodzice kupują jedynie podręczniki służące do nauki przedmiotów nieobowiązkowych, takich jak etyka, religia czy dodatkowy, wybrany język obcy. Warto przy tym wyszukać taką księgarnię jak Emulus, gdzie można kupić tanie podręczniki szkolne. Dzięki temu zminimalizujemy koszty, jakie rodzic będzie musiał ponieść na całą wyprawkę szkolną dla dziecka.

Dla kogo dofinansowania?

Dzieci, które w tym roku nie mogą jeszcze liczyć na darmowe podręczniki szkolne od MEN, będą musiały zaopatrzyć się we własne książki w księgarniach lub kupić używane egzemplarze od starszych kolegów i koleżanek.

W wielu miastach i gminach realizowane są programy dofinansowania zakupu podręczników pod hasłem „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice, a nie szkoła. Pomoc finansowa w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym.  Wniosek o pomoc składają prawni opiekunowie ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba, która została upoważniona przez opiekunów ucznia lub jego samego, jeśli jest to uczeń pełnoletni. Powinny one trafić do dyrektora szkoły w terminie, który określa wójt, burmistrz lub prezydent miasta.