MIG/MAG

Zasady bezpieczeństwa przy pracach spawalniczych

Prace spawalnicze obejmują zarówno spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie, jak i termiczne cięcie metali oraz termoplastycznych tworzyw przy wykorzystaniu płomienia gazów palnych bądź łuku elektrycznego. Mogą być one wykonywane jedynie przez osoby mające właściwe przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne w zakresie spawalnictwa. Jak zachować zasady bezpieczeństwa pracy? Dowiedz się więcej.

Prace spawalnicze – o czym należy pamiętać?

Jak już wspomniano, spawanie może być wykonywane jedynie przez uprawnionych pracowników. Konieczne jest wzięcie udziału w szkoleniu teoretycznym i praktycznym w zakresie spawalnictwa oraz przystąpienie do egzaminu i uzyskanie dokumentu upoważniającego do wykonania wspomnianych prac. Zaświadczeniem tym jest książeczka spawacza, będąca swoistego rodzaju przepustką do wykonywania zawodu.

Zarówno wykonywanie spoin spawarką MIG/MAG, jak i cięcie materiałów powinno odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach. Ważne, by były one oddzielone od innych stanowisk pracy. W sytuacji, gdy czynności te są przeprowadzane na otwartej przestrzeni, punkty te powinny być zabezpieczone przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych, a otoczenie dodatkowo chronione przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego lub płomienia.

Podstawowe zasady BHP podczas spawania

Przepisy BHP, których musi przestrzegać pracodawca, dotyczą go nie tylko w zakresie przygotowania miejsca pracy, ale też zapewnienia niezbędnych akcesoriów dla spawacza.
Z uwagi na fakt, iż procesy te wytwarzają wysoki poziom hałasu przekraczającego obowiązujące normy, musi on zapewnić pracownikom ochronę przed zagrożeniami. Przede wszystkim powinien więc zadbać o procesy technologiczne, które nie powodują nadmiernego hałasu oraz zagwarantować maszyny i urządzenia generujące dźwięk w określonych granicach. Istotne są również środki ochrony osobistej.

W kwestii przygotowania technicznego wnętrza specjaliści ze sklepu spawalniczego Spawaj.eu wyjaśniają, że:

  • ścianki lub parawany oddzielające muszą być wykonane z materiału nieprzeźroczystego, niepalnego i tłumiącego szkodliwe promieniowanie optyczne wydzielające się na osoby niezatrudnione przy spawaniu,
  • na każdego pracownika powinno przypadać minimum 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia o co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi wykonane z materiałów niepalnych. Istotną rolę odgrywa wysokość spawalni i powinna wynosić min. 3,75 m,
  • wnętrze musi być wyposażone w sprawnie działającą wentylację mechaniczną pozwalającą skutecznie usunąć szkodliwe, zanieczyszczone powietrze,
  • stanowiska pracy powinny być wyposażone w osprzęt umożliwiający m.in. odłożenie palnika gazowego bądź uchwytu spawalniczego, pojemnik na resztki czy naczynie z wodą.

Na koniec warto dodać, że przepisy BHP wymagają, by całe rozmieszczenie spawalni oraz obrabianych przedmiotów było tak zaplanowane, by w razie niebezpieczeństwa możliwe było szybkie i bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca.