wózek widłowy

Zasady eksploatacji wózków widłowych

Wózki widłowe to pojazdy powszechnie wykorzystywane w magazynach, halach oraz na zapleczach dużych sklepów. Mogłoby się wydawać, że korzystanie z nich jest proste i nie wiąże się z koniecznością stosowania specjalnych procedur. Jednak przepisy wymagają tego, aby użytkować je w odpowiedni sposób. Ma to zapewnić bezpieczeństwo operatorów oraz długą i wydajną pracę samego pojazdu. Jak zatem należy postępować z wózkami widłowymi?

Podstawowe zasady korzystania z wózków widłowych

Producenci wszystkich wózków widłowych sporządzają do nich dokumentację, specyfikację, a co najważniejsze – instrukcję. Operator musi bezwzględnie zapoznać się z ich treścią i stosować się do wytycznych tam zawartych. W wytycznych można znaleźć informacje na temat tego, co ile czasookresów pracy pojazd powinien być smarowany oraz jak poradzić sobie z drobnymi usterkami.

Operator nie może zapomnieć o przepisach BHP dotyczących obsługi wózka. Musi pamiętać też o tym, że do pracy może być wykorzystany jedynie sprzęt, który ma ważną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego.

Właściciele firm, w których wykorzystuje się wózki widłowe, muszą przestrzegać zasad ich właściwej konserwacji oraz regularnie wykonywać przeglądy. Przeprowadza je Inspektor Dozoru Technicznego, a w procedurze biorą także udział operator oraz konserwator wózka. Jest to bardzo ważne w kontekście obowiązujących przepisów, ale systematyczna konserwacja zapewnia także bezawaryjną eksploatację urządzenia przez długi czas” – mówi ekspert z firmy Inicjatywa Północno-Zachodnia „PW”.

Dodatkowo operatorzy powinni wykorzystywać wiedzę na temat wózków widłowych, którą zdobyli podczas kursu na operatora wózka. Umiejętna, profesjonalna obsługa pojazdu to gwarancja bezpieczeństwa i sprawnej pracy.

Jakie czynności powinien wykonać operator przed przystąpieniem do pracy?

Pewne procedury dotyczące eksploatacji wózka widłowego muszą być wykonywane przez operatora każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Dotyczą one sprawdzania i oceny stanu technicznego pojazdu. Musi on dokładnie przyjrzeć się jego częściom oraz podzespołom. Jest także zobowiązany do tego, aby zapoznać się z informacjami zawartymi w książce obsługi. Mogą tam znaleźć się uwagi na temat usterek, które zostały zauważone przez pracownika wcześniejszej zmiany.

Ocena stanu technicznego powinna się zacząć od sprawdzenia poziomu płynu hydraulicznego oraz hamulcowego. Obowiązkiem operatora jest weryfikacja stanu łańcucha, wideł i masztu. Nie może on pominąć kwestii oświetlenia – musi skontrolować, czy poprawnie działają kierunkowskazy. Bardzo ważny jest także stan opon i to, czy pojazd ma odpowiednią ilość paliwa do pracy. To samo dotyczy poziomu naładowania akumulatora, który nie może być zbyt niski.