AdBlue

Zbiorniki do AdBlue. Dlaczego należy kupić specjalny zbiornik?

W obecnie produkowanych samochodach często umieszcza się silniki wysokoprężne, które wykorzystują AdBlue do rozkładania szkodliwych tlenków azotu. AdBlue jest nazwą handlową wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika. Płyn ten jest podawany pod wysokim ciśnieniem do katalizatora, przy wykorzystaniu wtryskiwacza. Substancja ta nie jest szkodliwa dla środowiska i człowieka, aczkolwiek wymaga przechowywania w specjalnym zbiorniku – dlaczego?

AdBlue – czym jest?

Jak już wspomniano, AdBlue to nazwa handlowa 32,5-procentowego roztworu mocznika i wody demineralizowanej. Jest to substancja wykorzystywana w samochodach z silnikami wysokoprężnymi w celu oczyszczania spalin ze szkodliwych tlenków azotu. Jest on podawany do katalizatora przy użyciu specjalnego wtryskiwacza. Specjalista z firmy FHU MiM wyjaśnia, że po przedostaniu się do jego wnętrza zamienia się w amoniak i dwutlenek węgla. Zachodząca reakcja chemiczna zamienia szkodliwy tlenek azotu w nieszkodliwy dla środowiska azot i parę wodną. Pomimo wspomnianej funkcji, nie należy traktować go jako dodatku do paliwa. Dla wielu zaskakujący jest fakt, że ma on oddzielny zbiornik, ale też osobny wlew. W samochodach, w których konieczne jest jego stosowanie, tj. wyposażonych w system SCR, komputer pokładowy informuje o kierowcę o jego ilości, co pozwala utrzymać go na właściwym poziomie. Substancję tę można nabyć na każdej stacji benzynowej, sklepach z chemią motoryzacyjną bądź w serwisach samochodowych. Na koniec warto zwrócić uwagę, że AdBlue nie jest szkodliwy dla środowiska i człowieka.

Dlaczego należy kupić specjalny zbiornik?

Jak już wspomniano, omawiany roztwór nie jest szkodliwy dla środowiska i człowieka, aczkolwiek jest niezwykle podatny na korozję. Z uwagi na wspomniane, nie może być przechowywany w każdym zbiorniku. Co więcej, umieszczenie go w zwykłym pojemniku nie pozwala również zachować jej parametrów na właściwym poziomie. Tylko specjalne, szczelnie zamknięte zbiorniki na AdBlue zapewniają utrzymanie jego współczynników na właściwym poziomie. Specjaliści zaznaczają, że pomimo stosowania wspomnianych baków konieczne jest także zadbanie o temperaturę otoczenia na poziomie od -6 do 25 stopni Celsjusza. Dla dużych stacji benzynowych utrzymanie tych warunków nie jest trudne, aczkolwiek dla mniejszych jednostek może być wyzwaniem. Omawiane rozwiązanie jest idealne nie tylko dla stacji paliw, ale też dla właścicieli gospodarstw rolnych czy firm transportowych, bez względu na ilość użytkowane roztworu. Zbiorniki są dostępne w wersjach o pojemności od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy litrów.