pompy do ścieków

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Nie wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają wykorzystania pomp. Jeżeli pompa jest niezbędnym składnikiem samej oczyszczalni, wtedy otrzymujemy ją w zestawie i nie musimy martwić się wyborem. Natomiast zdarza się niejednokrotnie, że warunki terenowe nie pozwalają na skorzystanie z przepływu grawitacyjnego i musimy zastosować przepompownie ścieków. Właściwy dobór pomp powinien być dostosowany do ilości i charakteru tłoczonego medium.

W przypadku wyboru pomp do przepompowni obsługujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wydajność nie jest w większości przypadków najważniejsza – priorytetem jest raczej niezawodność działania i trwałość urządzenia. Specjalista z firmy Metria, producenta przydomowych oczyszczalni ścieków podpowiada prosty sposób wyboru niezawodnej pompy: – „Jeżeli chcemy sobie zapewnić bezawaryjną pracę pompy w długich okresach czasu, powinniśmy zdecydować się na zakup urządzenia renomowanego producenta. To inwestycja na długie lata, więc kierowanie się wyłącznie kryterium najniższej ceny może nie tylko przysporzyć nam mnóstwa kłopotów, ale też pociągnąć za sobą znaczne koszty. Oszczędzanie na zakupie pompy, to w większości przypadków oszczędność pozorna”.

Aby mieć pewność, że własna oczyszczalnia ścieków będzie działała poprawnie, wybierając pompę powinniśmy kierować się sprawdzonymi, stosowanymi przez fachowców kryteriami.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy do ścieków?

Zazwyczaj to producent przepompowni dla przydomowych oczyszczalni dobiera odpowiednia pompę lub zestaw pomp. Jeżeli jednak mamy możliwość lub jesteśmy zmuszeni do samodzielnego wyboru urządzenia (np. poszukując zamiennika pompy, która uległa awarii), powinniśmy kierować się następującymi kryteriami:

  • rodzaj pompowanego medium – w przypadku ścieków surowych odpowiedni będzie model z rozdrabniaczem, natomiast wyprowadzenie oczyszczonego ścieku do studni chłonnej czy naturalnego ścieku wodnego zapewni pompa do wody brudnej,
  • wysokość podnoszenia – wysokość, na jaką pompa jest w stanie przetłoczyć medium, czyli różnica poziomów, którą można pokonać przy użyciu danego modelu pompy – co do zasady pompa nie powinna mieć siły podnoszenia nie tylko zbyt małej, ale także zbyt dużej w stosunek do potrzeb,
  • zatapialna lub sucha – choć można zastosować pompy suche, to w niewielkich przydomowych przepompowniach ścieków stosowane są powszechnie pompy zatapialne (zanurzeniowe),
  • wydajność – interesuje nas wydajność nominalna (natężenie przepływu dla określonej wysokości podnoszenia w jednostce czasu) oraz wydajność optymalna pompy (wydajność, przy której pompa osiąga maksymalną sprawność, czyli ma najlepszy stosunek zużycia energii do natężenia przepływu) – porównanie tych parametrów z naszym zapotrzebowaniem pozwoli wybrać odpowiedni model,
  • efektywność energetyczna – im pompa jest oszczędniejsza, tym lepiej, więc wśród modeli o odpowiadających nam parametrach powinniśmy szukać urządzenia o możliwie niskim zużyciu energii.

Jeżeli nie posiadamy specjalistycznej wiedzy i znajomości oferty rynkowej i nie mamy pewności, jaki model będzie optymalny, możemy skorzystać z doradztwa firm, które prowadzą sprzedaż i serwis pomp.

Sterowanie przepompownią ścieków

Nawet przy niewielkich przepompowniach ścieków, do sprawnego i niezawodnego działania potrzebne będą urządzenia sterownicze. Prosta szafa sterownicza pozwala na łatwą zmianę ustawień i dopasowanie ich do aktualnych potrzeb. Systemy automatyki zwalniają nas z ręcznego sterowania i pozwalają ograniczyć do minimum czynności kontrolne związane z obsługą przepompowni ścieków.