Present Perfect

Dlaczego czas Present Perfect jest trudny do nauczenia?

Jednym z podstawowych czasów w języku angielskim jest Present Perfect. Wykorzystuje się go bardzo często np. kiedy mówimy o czymś, co nastąpiło w przeszłości, ale nie dalekiej i nieokreślonej np. A man has stood on the Moon. (Człowiek postawił swoją stopę na księżycu.). Mimo częstego stosowania Present Perfect nadal stwarza wielu osobom niemałe problemy. Jakie? Jak uczyć się tego czasu?

Czym jest czas Perfect i kiedy go stosujemy?

Czas Present Perfect to jeden z najważniejszych czasów w języku angielskim. Jego zrozumienie jest bardzo ważnym krokiem w nauce. Czas ten sprawia jednak dużo problemów, szczególnie polskim uczniom. Wynika to z tego, że w języku polskim nie ma czasu, który by go przypominał.

Jeśli więc chcesz, aby nie miał on przed tobą tajemnic, poznaj czas Present Perfect w filmie https://www.youtube.com/watch?v=c1BcVD4ZxWk. Dowiesz się z niego nie tylko, jak zbudowany jest ten czas, ale także czym różni się od często stosowanego Past Simple.

W zgłębianiu tajemnic Present Perfect pomoże ci też wiedza, kiedy go używać. Wykorzystujemy go, jeśli chcemy opisać nasze lub cudze doświadczenia/czynności rozpoczęte w przeszłości i trwające do dziś. Za pomocą tego czasu określa się również czynności, które wydarzyły się w nieokreślonym czasie. Jednym zdaniem, Present Perfect to czas teraźniejszy dokonany, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Wykorzystywany jest do mówienia o:

  • wydarzeniach, które miały miejsce w nieokreślonym czasie
  • czynności, które zostały zakończone, a ich skutek widoczny jest w tej chwili
  • czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej
  • swoich lub cudzych doświadczeniach
  • czynności, które właśnie zostały zakończone
  • osiągnięciach ważnych dla ludzkości
  • zjawiskach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do dziś.

Aby zbudować zdania, pozwalające opowiedzieć o wyżej wymienionych sytuacjach należy zastosować bardziej złożone orzeczenie – czasownik niż w czasie Present Simple. Zgodnie z zasadami angielskiej gramatyki we wszystkich czasach, które w nazwie mają perfect, w orzeczeniu musi znaleźć się tzw. operator – w Present Perfect funkcję pełni have lub has. Poprawna budowa zdania w Present Perfect wygląda więc następująco: podmiot + have/has + III forma czasownika.

Dlaczego czas Perfect jest tak trudny do nauczenia?

Mimo powszechnego używania czasu Perfect sprawia on wiele problemów. Najczęściej obwinia się za to trudności w wytłumaczeniu, kiedy powinno się go używać i jakie ma on zastosowanie. Jednak nie tylko brak polskiego odnośnika w gramatyce sprawia kłopot w przyswajaniu wiedzy. Trudności rodzi też fakt, że w Present Perfect zastosowanie mają zamienione formy czasowników, których trzeba się nauczyć na pamięć np. do – done. Co więcej, czasowniki te występują w formie złożonej np. i have done (ja zrobiłam) i have been (ja byłam). Czasowniki złożone dla Polaków są zupełną nowością, dlatego trudno im zrozumieć, dlaczego w jednym zdaniu pojawiają się aż dwie formy określające wykonaną czynność.

Problemem w nauce i późniejszym stosowaniu czasu teraźniejszego dokonanego są wątpliwości, kiedy go używać, a kiedy stosować Past Simple. Aby sobie jednak ułatwić te rozważania, możesz wdrożyć zasadę, jeśli nie wiesz, kiedy coś się wydarzyło, użyj Present Perfect. Dzięki temu pokonasz barierę językową przed mówieniem w języku angielskim.

Co warto pamiętać, ucząc się tego czasu?

Jeśli chcesz porozumiewać się w języku angielskim, Present Perfect musisz mieć w małym paluszku. Nie obawiaj się jednak – nauka nie musi być taka straszna, jak ją malują. Kluczem do sukcesu jest postawienie na praktykę, czyli Metodę Aktywnego Mówienia. Dzięki niej pierwsze postępy zauważysz już po pierwszej 20 – minutowej lekcji. Czas Present Perfect najlepiej bowiem przyswoisz, samodzielnie budując zdania i wypowiadając je na głos. Dzięki temu osłuchasz się z konstrukcją gramatyczną i w przyszłości będziesz mógł samodzielnie je utworzyć.