skup złomu

Proces recyklingu aluminium

Bardzo istotnym źródłem pozyskiwania aluminium jest recykling tegoż surowca.

Można go uzyskać, zbierając zwykły złom, folie, zużyte puszki, wióry ze zgarów i z żużli solnych, czy wióry metalowe. Jak widać pochodzenie gotowych odpadów aluminiowych, które mogą zostać poddane recyklingowi jest różne.

Sam proces odzysku tego surowca jest złożony, ze względu właśnie na różnorodność jego pochodzenia. Oczywiście, aby taki proces mógł się w ogóle odbyć, ktoś musi dostarczyć taki surowiec. Wystarczy odwiedzić najbliższy skup złomu w swojej okolicy, aby zobaczyć jak wiele osób dostarcza tam aluminium w różnej postaci. Do pozyskania aluminium potrzebnych jest wiele trudnych i złożonych operacji metalurgicznych. Proces ten można podzielić na kilka faz :

Pierwsza faza to tak zwana mechaniczna segregacja odpadów, która obejmuje po kolei :

  • zidentyfikowanie zanieczyszczeń ( bowiem rodzajów aluminium jest naprawdę wiele ),
  • oddzielenie zanieczyszczeń takich jak na przykład piasek ( na tym etapie odbywa się również rozdrabnianie aluminium, które ma nieregularne kształty. Następnie jest ono przesiewane przez specjalistyczne sita ). Na samym końcu następuje separacja magnetyczna aluminium od metalu,
  • wtórne sortowanie materiału.

Druga faza obejmuje termiczne usuwanie powłok, jak również farb z odzyskiwanego złomu ( na przykład etykiety i farby na puszkach ). Proces ten odbywa się za pomocą wielkich pieców, w których wypala się niepożądany materiał. Po takim wypaleniu przesiewa się ponownie surowiec.

W trzeciej fazie przeprowadzane jest topienie odpadów drobnocząsteczkowych. Proces ten wykonywany jest w piecach wannowych i indukcyjnych tyglowych.

Czwarta faza to filtracja i rafinacja. Odbywa się proces oczyszczania surowca z różnych zanieczyszczeń niemetalicznych.

Ostatnia faza to tak zwane odlewanie. Podczas przeprowadzania recyklingu aluminium występuje dość duże zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, dlatego też przed przetopieniem muszą one zostać poddane obróbce termicznej. Po tym etapie bardzo istotne jest, aby pozbyć się stałych produktów spalania, w wyniku czego zmniejszy się zanieczyszczenie otrzymanego ciekłego metalu. We wtórnie otrzymanym aluminium często występuje magnez, który należy zredukować. Odbywa się to za pomocą mieszaniny fluorku glonowo – potasowego i chloru gazowego.