faktura

Jakie skutki podatkowe wywołuje niezapłacona faktura?

Brak płatności faktury VAT we wskazanym terminie dotyka wielu przedsiębiorców. Z punktu widzenia wystawcy faktury może on skutkować między innymi zaburzeniem stabilności finansowej firmy, a także powstaniem zaległości płatniczych. Dodatkowo pojawiają się także problemy podatkowe. Można pomyśleć, że rozwiązaniem nieuregulowanych płatności jest faktura korygująca, ale to nie jest prawidłowe działanie. Jakie skutki pod kątem podatków wywołuje niezapłacona faktura?

Czy od niezapłaconej faktury należy odliczyć podatek VAT?

Przepisy wskazują, że firmy muszą odprowadzać podatek VAT za prowadzoną sprzedaż. Sprawa jednak komplikuje się wtedy, gdy faktura nie została opłacona przez kontrahenta albo klienta. Jak wygląda wówczas kwestia niezapłacona faktura a podatek VAT?

W takiej sytuacji, gdy faktura została wystawiona, ale nie została ona opłacona, sprzedający nadal musi opłacić podatek VAT.

Gdy zatem odbiorca faktury spóźnia się z płatnością, nie zapłacił w terminie, i tak konieczne jest odprowadzenie podatku VAT od dokonanej sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca musi być wtedy stratny, ponieważ może on skorzystać z tzw. ulgi za złe długi.

Na czym polega ulga za złe długi?

Termin ten związany jest z rodzajem preferencji podatkowej, za pomocą której przedsiębiorca może odzyskać podatek z faktur, które nie zostały zapłacone.

Gdy zatem opłaci się podatek VAT, a kontrahent albo klient nie zapłaci za fakturę, w takiej sytuacji można ubiegać się o odzyskanie podatku, gdy spełnione zostaną określone kryteria.

Aby skorzystać z ulgi za złe długi, konieczne jest spełnienie warunków jak:
Opóźnienie płatności o minimum 90 dni – czas ten jest liczony od daty na fakturze, w której miała zostać ona spłacona,
Faktura, której dotyczy ulga, została wystawiona w terminie do 3 lat – licząc od zakończenia roku, w którym została ona przygotowana,
Pozostawanie czynnymi podatnikami VAT przez strony transakcji.

Warto też pamiętać o tym, że skorzystanie z ulgi za złe długi będzie wymagało dodatkowych czynności. W kwestii jak niezapłacona faktura a odliczenie VAT należy wprowadzić odpowiednie korekty. Trzeba także poinformować naczelnika urzędu skarbowego, że dokonano zmian.

W sytuacji, gdy ulga ma odnosić się do dostawy towarów albo usług dla osób fizycznych, konsument musi ogłosić upadłość konsumencką albo wierzytelność dotycząca ulgi musi być wpisana do krajowego rejestru długów lub potwierdzona przez prawomocne orzeczenie sądu i przekazana do egzekucji komorniczej.

Wobec tego w kwestii niezapłacona faktura a podatek VAT przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że musi on opłacić podatek, natomiast może otrzymać jego zwrot. Ulga za złe długi daje wtedy przedsiębiorcy możliwość odzyskania pieniędzy, gdy kontrahent albo klient okazali się nierzetelni i nie wywiązali się z umowy, za którą odprowadzono wcześniej podatek.